Kjøpsvilkår

Hvem er selger:
Michal Macek, med adresse Frostova 335, 109 00 Praha 10, Tsjekkia. Identifikasjonsnummer: 618 35 773, MVA-nummer: CZ7201190282. Driver sin virksomhet under det registrerte varemerket Maximus® og eier nettstedet www.krystalloglysekroner.com.

Hvem er kjøper:
En kjøper er en enkeltperson eller en juridisk person som bestiller varer fra varelisten som presenteres på nettstedet www.krystalloglysekroner.com.

Datasikkerhet:
Selger garanterer at alle opplysninger om kunden og hans/hennes transaksjoner som gjøres på www.krystalloglysekroner.com, er beskyttet mot ethvert misbruk og ikke vil bli videresendt til tredjeperson uten kundens forhåndsgitte samtykke.
Alle opplysninger som gjelder kreditt- og debetkort, blir overført via SSL-protokollen og er derfor sikret mot misbruk.

Personvernerklaering:
https://www.krystalloglysekroner.com/personvernerklaering

Cookies Policy:
https://www.krystalloglysekroner.com/cookies-policy

Tjeneste for betalingsformidling:
GP webpay baserer seg på 3-D Secure-teknologi og støttes av to av de største kortselskapene, MasterCard og VISA. Systemet brukes av selskapet Global Payment Europe Inc., som opererer som autorisasjonssentral for debet- og kredittkort i Tsjekkia.

Registration of Sales:
Pursuant to the Act on Registration of Sales, the salesperson is obliged to issue a receipt to the buyer.
Sales must be registered to the tax authority online; in case of a technical failure this must be done within 48 hours.

Priser for varene:
Alle priser som står oppført på krystalloglysekroner.com, er i NOK.
Produktprisene på www.krystalloglysekroner.com inkluderer mva. og er beregnet ut fra gjeldende vekslingskurs.

Kunder fra medlemsland innenfor Den europeiske union (EU) betaler prisen inkludert merverdiavgiften som nevnt over (bortsett fra firmaer med eget MVA-nummer).
Kunder som kommer fra land utenfor EU, betaler prisen uten merverdiavgift.

Betalingsmåte:

- via kreditt- eller debetkort
Tjenesten for betalingsformidling aksepterer VISA og MasterCard. Kortet må være preget (det må ha pregede tall trykt på kortet). Kunden fyller ut kortnummer, utløpsdato og verifiseringskoden CVC eller CVV, som finnes bakpå kortet på signaturstripen – det er gruppen med de siste tre eller fire sifrene.

- bankoverføring
Bankoverføring er en overføring av hele summen for varer og frakt som står på ordrebekreftelsen, til selgers konto i Tsjekkia i Praha hos KB a.s., Veronske nam 596, CZ-100 00 Praha 10, CZ, IBAN: CZ8701000000510643940207, BIC (SWIFT-KODE): KOMBCZPP. Overføringen skal gjøres med det varierende kontosymbolet som svarer til nummeret på proformafakturaen som blir sendt som PDF-dokument til e-postadressen kunden har oppgitt. Selve bestillingen blir først effektuert når hele kjøpesummen er på selgers konto.

Obs:
Inntil hele den ovenstående summen er på selgers konto, er det selger som har eierskapet til varene.

Leveringstidspunkt:
Bestilte varer sendes til kunden innen 14 arbeidsdager fra den datoen hele summen ble satt inn på selgers konto eller kontanter ble akseptert. Dersom forsendelsen skulle bli forsinket av en eller annen grunn, vil kunden umiddelbart bli informert om dette via e-post, faks eller telefon.

Fraktselskap:

Posten i Tsjekkia
Varene blir sendt fra Tsjekkia via Posten i Tsjekkia, og i mottakerlandet via kontraktspartneren til Posten i Tsjekkia.

DPD
Varene blir sendt via spedisjonsfirmaet DPD. Forsendelsen får tildelt et nummer som kunden kan bruke til å finne og spore pakken på nettstedet www.dpd.com zu verfolgen.

Pakking av forsendelser:
Varene pakkes av produsenten i kartonger, som vi deretter legger i transportesker av papp. I tillegg fyller vi eskene med papir eller isopor.

Garanti om 100 % kvalitet:
Selger garanterer full tilfredshet for kunden når det gjelder varene og tjenestene som tilbys. Dessuten garanteres det at varene svarer til beskrivelsen som er gitt på nettsiden www.krystalloglysekroner.com, og at de er av aller beste kvalitet.

Angrefrist og returbestemmelser:
Denne delen av salgsbetingelsene gjelder bare postordresalg. En kunde kan trekke seg fra kjøpskontrakten innen
14 dager etter at varene er mottatt. Kansellering av kjøpet må kommuniseres til selger via e-post til adressen sales@krystalloglysekroner.com, senest innen den fjortende dagen etter at varene er mottatt. Varene må deretter sendes til selgers adresse uten opphør og for kundens egen regning. Kunden er forpliktet til å sende varene tilbake i uskadet originalforpakning fra produsenten og pakke varene forsvarlig for forsendelse, da det er avsender som står som ansvarlig for enhver skade som måtte oppstå på varene ved tilbakelevering. Det er i kundens interesse å forsikre pakken mot skade eller tap. Kunden har bare rett til å motta hele kjøpesummen dersom varene er i perfekt stand når de ankommer selger og ikke viser noe tegn på å ha vært brukt (varene må ikke være satt sammen, montert eller endret). Hvis varene returneres i en stand som ikke er i overensstemmelse med disse salgsbetingelsene, har selger rett til, i henhold til salgsbetingelsene, å kreve et beløp av kjøpesummen som kompensasjon for utgifter som påløper ved å tilbakeføre varene til perfekt stand slik at de kan selges på nytt. I henhold til disse salgsbetingelsene vil selger returnere penger for varene til kunden innen 30 dager etter mottak av forsendelsen.

Ansvar for mangler:
Ettersom forsendelsen er forsikret mot skader og tap, er det fraktselskapet som står som ansvarlig for skader forårsaket av leveringen, særlig for eventuelle synlige skader på innpakning og ødeleggelse eller delvis ødeleggelse av forsendelsens innhold. Vi anbefaler derfor at alle kunder undersøker varene nøye før de aksepterer pakken.

Kunden er forpliktet til å inspisere innholdet av pakken innen to dager. Dersom kunden finner skader eller mangler på varene i løpet av denne perioden, må han/hun umiddelbart kontakte selger via e-post, og ny(e) del(er) vil bli sendt til kundens adresse uten omkostninger så snart det er mulig.
Vi ber våre kunder vennligst om å melde fra til vårt selskap i en slik situasjon via e-post og å beskrive den ødelagte delen i detalj (du kan skanne inn en illustrasjon av lysekronen og merke den delen som er ødelagt, eller ta et bilde av delen og sende den via e-post).

Klager vedrørende forsendelsen:
Krav kan reises av følgende årsaker
  • a) varene er åpenbart blitt knust eller ødelagt når de ankommer (emballasjen er ødelagt, f.eks. bulket, istykkerrevet, innholdet klirrer ...)
  • b) varene er ikke i henhold til beskrivelsen
  • c) varene har ikke tilstrekkelig kvalitet
Når det gjelder a), ber vi om at kunden ikke aksepterer pakken, men skriver en skaderapport i samarbeid med personen som avleverte pakken, og at selger umiddelbart informeres via e-post. Selger og fraktselskap eller lokalt spedisjonsfirma vil konferere om gyldigheten av kravet, og returnere pengebeløpet til kunden. Selger vil sende nye varer til kjøper etter gjensidig avtale.

Når det gjelder b) und c), ber vi kunden om å informere selger om typen mangel via e-post. I begge tilfeller skal kunden sende varene tilbake i originalforpakning for vurdering av mangelen. Dersom selger anerkjenner mangelen, vil han returnere pengebeløpet til kunden. Alternativt kan selger anskaffe nye varer etter gjensidig avtale med kunden.

Til informasjon for kunden:
Hvis ikke annet er oppgitt, egner varene (eller tilhørende deler) som tilbys på www.krystalloglysekroner.com seg ikke for oppvaskmaskin.

Copyright:
Alt materiale på disse sidene som ligger på internettadressen www.krystalloglysekroner.com, er beskyttet av opphavsrett tilhørende selskapet MAXIMUS – Michal Macek. Tredjepart innehar sine egne rettigheter. Følgende materiale er fritt tilgjengelig bare for visning. Ved kopiering av hele eller deler av materialet i enhver skriftlig eller elektronisk form må koblingen til http://www.krystalloglysekroner.com eller www.krystalloglysekroner.com oppgis. Eventuell annen bruk av dette materialet kan bare gjøres etter uttrykkelig godkjennelse fra MAXIMUS – Michal Macek.

Hide this message

We use cookies to improve your experience of our site. Find out more about cookies